DOTACJE NA INNOWACJE


 

Wdrożenie przez Spółkę ATTIC systemu informatycznego umożliwiającego integrację

oraz automatyzację wymiany informacji współpracujących przedsiębiorstw

 

 

Nazwa beneficjenta: ATTIC Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 064 700,00 zł

Udział Uni Europejskiej: 566 370,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2009 - 31.12.2010


 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO